TARİKAT الطريقة
“... Sûfîler, dinin zâhirî ve şeklî kısmı olan şeriatın kurallarına uyulmadan tarikatla hakikate ulaşılamayacağını vurgulamıştır.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
CEVDET PAŞA
Başarılı hizmetleri ve ıslahatçı görüşleriyle Osmanlı devlet teşkilâtında, tarih kitaplarıyla Osmanlı tarihçiliğinde ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile İslâm-Osmanlı hukuk tarihinde önemli bir yer edinen Cevdet Paşa 26 Mayıs 1895’te vefat etti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
SAVAŞ
“İslâmiyet’e göre savaş, İslâm ülkesinin ve müslümanların güvenliğini tehdit eden ve Allah’ın gönderdiği son dinin insanlara ulaşmasını engelleyen güçlerle mücadele etmenin nihaî çaresidir.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MEDRESE المدرسة
“Medreseler varlıklarını sultanların, nüfuzlu devlet adamlarının ve zenginlerin himayesinde kurulan vakıfların gelirleriyle sürdürmüştür. ... Vakfiyeler medreselerdeki görevliler ve öğrenciler hakkında önemli bilgiler içermektedir.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
HAK DİNİ KUR’AN DİLİ
“Hak Dini Kur’an Dili’nin dirâyet ilimleriyle ilgili muhtevası, müfessirin lisanî, şer‘î ve aklî ilimler çerçevesinde te’vil yapabilme kabiliyeti olarak tanımladığı dirâyet metodundaki maharet ve başarısını yansıtır.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MEKKE مكّة
Kâbe’nin müşriklerden kurtarılması ve Kureyş’in Araplar üzerindeki otoritesinin sona erdirilmesi anlamına gelen Mekke’nin fethi, aynı zamanda kalplerin Allah’ın dinine ve İslâm kapısının bütün insanlığa açılışını ifade eder.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
BAKARA SÛRESİ سورة البقرة
“Kur’ân-ı Kerîm’in en kısa özeti Fâtiha sûresi ise de Kur’an hükümlerinin hemen hepsini içinde toplamış olması bakımından Bakara sûresi de bütün Kur’an’ın icmal yoluyla bir başka özeti sayılabilir.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
ÜÇ AYLAR ve RAMAZAN
TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki üç aylar ve ramazan ile alakalı maddelerin yeni bir kompozisyon içerisinde sunulduğu Üç Aylar ve Ramazan Dosyası'nı inceleyebilir; receb, şâban, ramazan ayları ve bu mübârek ayların müslümanların hayatındaki yeri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

TDV İslâm Ansiklopedisi'ne katkıda bulunan müelliflerimizden sizin için seçtiğimiz biyografiler

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.