TDV İslâm Ansiklopedisi
İSTİKLÂL MARŞI
Millî Mücadele ruhunu derinden hisseden Mehmed Âkif Ersoy’un büyük bir heyecan ve vecd ile yazdığı İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı vesilesiyle 2021 yılı TBMM tarafından “İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edildi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
CANSEVER, Turgut
Geçmişi anlama gayretiyle, bugünün imkân ve çıkmazlarına dikkat çekerek ve gelecek üzerinde tahakküm kurmama anlayışıyla mimari eserler veren ve 22 Şubat 2009’da vefat eden Cansever, Türk mimari ve düşünce tarihinin ender şahsiyetlerinden biridir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
HİLYE حلية
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) derin bir sevgiyle bağlı olan müslümanların, onun fizikî vasıflarını incelikle anlatma gayretlerinin ürünü olarak gelişen edebî eserler ve hat levhaları Osmanlı kültüründe hilye adı ile anılır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
SELİM I سليم
Osmanlı dinî düşüncesinin siyasî şartlar çerçevesinde biçimlenmesinde ve Osmanlı Devleti’nin İslâm dünyasında merkezî otorite haline gelmesinde tarihî bir rol üstlenen Yavuz Sultan Selim beş yüz yıl önce 21 Eylül gecesi vefat etti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
HİCRET الهجرة
Hz. Peygamber’in 622 yılının Eylül ayında Mekke’den Medine’ye hicreti, İslâmiyet’in yayılıp güç kazandığı ve müslümanların insanlığa örnek olacak bir toplum düzeni inşa ettiği yeni bir dönemi başlatmıştır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
AYASOFYA
Fethin sembolü olarak camiye çevrildikten sonra ihya edilip korunan ve etrafına inşa edilen yapılar sayesinde bir külliye vasfı kazanan Ayasofya İstanbul’da dinî, kültürel ve sosyal hayatın nabzının attığı mâbedlerden biri olmuştur.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MEŞRUTİYET مشروطيت
Osmanlı Devleti’nde ilk kez 1876’da uygulamaya konan ve şer‘î ilkelere uygun “anayasalı ve meclisli saltanat-hilâfet rejimi” şeklinde tanımlanabilecek olan meşrutiyet, 1878’de başlayan uzun tatil sürecinin ardından 23 Temmuz 1908’de ikinci kez yürürlüğe konmuştur.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
ÜÇ AYLAR ve RAMAZAN
TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki üç aylar ve ramazan ile alâkalı maddelerin yeni bir kompozisyon içerisinde sunulduğu Üç Aylar ve Ramazan dosyasını inceleyebilir; receb, şâban, ramazan ayları ve bu mübarek ayların müslümanların hayatındaki yeri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

TDV İslâm Ansiklopedisi'ne katkıda bulunan müelliflerimizden sizin için seçtiğimiz biyografiler

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER