ABDULLAH b. AYDOĞDU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. AYDOĞDU

bk. İBNÜ’l-CÜNDÎ
Kıraat âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER