ARAMA KILAVUZU - TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi - Arama Kılavuzu

 1. Bütün sayfaların sağ üst köşesinde bir arama kutusu bulunmaktadır. Ansiklopedi üzerindeki her türlü arama bu kutu vasıtasıyla yapılır.
 1. Arama kutusuna bir ifade girildikten sonra birkaç saniye beklenildiği takdirde, arama kutusu ile bütünleşik küçük bir pencere açılır. Bu küçük pencerede arama neticelerinin bir kısmına hızlı erişim sağlanır.

ARAMA NETİCELERİNE HIZLI ERİŞİM

 1. Arama neticeleri, küçük pencerede 4 kısım altında listelenir:
  • Başlık (Madde Başlıkları) – Küçük pencerede öncelikli olarak bu neticeler gösterilir
  • İçerik (Madde İçerikleri)
  • Müellif (Müellifler)
  • Bibl.Kıs. (Bibliyograyfa Kısaltmaları)
 1. Küçük pencerede, her bir kısma ait arama neticelerinden sadece ilk 5 netice listelenir. Eğer bu kısımların herhangi birinde netice sayısı 5 veya daha az ise bütün neticeler listelenmiş olur. Bu kısımların herhangi birinde netice yoksa o kısımda “Sonuç bulunamadı” ibaresi yer alır.
 1. “Başlık”, “Müellif” ve “Bibl.Kıs.” kısımlarının başlarında, bu kısımların adı ve bu kısımda toplam kaç adet netice bulunduğu yazılıdır.
 1. “Başlık” ve “Müellif” kısımlarındaki arama neticelerinden herhangi birine tıklandığında ilgili maddeye veya müellif sayfasına gidilir.
 1. “İçerik” (Madde İçerikleri) kısmındaki arama neticelerinin adedi parantez içinde gösterilmez ve küçük pencere içerisinde listelenmez. “İçerik” başlığına tıklandığında arama sayfasında tamamı gösterilir.
 1. “Bibliyografya Kısaltmaları” için gidilecek bir sayfa yoktur; sadece kısaltmanın kendisi ve ifade ettiği karşılık/anlam küçük pencere içerisindeki netice listesinde sunulur.

ARAMA SAYFASINDA ARAMA NETİCELERİNİN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEME

 1. Eğer herhangi bir kısımda 5’ten fazla netice bulunmuşsa, küçük pencerenin alt tarafında yer alan “Sonuçları arama sayfasında listeleyin >>” ifadesinin üzerine tıklanmak suretiyle arama sayfasına ulaşılır.
 1. Arama sayfasında, arama neticeleri yine “Madde Başlıkları (…)”, “Madde İçerikleri (…)”, “Müellifler (…)” ve “Bibl. Kısaltmaları (…)” kısımlarına ayrılmış olarak her birinin altında ayrı ayrı listelenir (parantez içindeki rakamlar o kısımla ilgili arama neticelerinin sayısını verir).
 1. Arama kutusuna bir ifade girildikten sonra veya arama kutusundan bir ifade silindikten sonra “Enter” tuşuna basıldığında arama sayfasına gidilir.
 1. Arama kutusuna bitişik şekilde bulunan 2 arama düğmesinden dıştakine basıldığında madde başlıklarında tespit edilen neticeleri listelemek; içtekine basıldığında madde içeriklerinde tespit edilen neticeleri listelemek üzere arama sayfasına gidilir.
 1. Arama sayfasında neticeler gösterilirken, önce ansiklopedinin 1-44. ciltlerinde yer alan maddeler belirli bir sıralama mantığıyla listelenir, ardından ek ciltlerde (EK-1 ve EK-2) yer alan maddeler aynı mantıkla kendi içinde sıralanır.

ARAMA DETAYLARI

 1. Madde başlıklarında arama, maddelerin adlarını ve takdim/tanıtım cümlelerini kapsamaktadır.
 1. Madde içeriklerindeki arama neticelerinde (gerek küçük pencerede gerekse arama sayfasında) kaç netice olduğuna dair parantez içinde sayı verilmez, her durumda (…) işareti bulunur. Bu kısımda listelenecek madde adedini görmek için bu kısmın başına tıklamak suretiyle geçiş yapılmalıdır. Madde içeriklerinde arama yapmak ve madde içeriklerindeki aramanın neticesinde kaç sonuç listeleneceğini tespit etmek, diğer kısımlara nispetle daha fazla vakit almaktadır. Arama yapan kişinin vakit kaybetmesine sebep olmamak gayesiyle bu kısım diğerlerinden farklı şekilde sunulmaktadır.
 1. Müelliflerde arama sadece müellif adlarını kapsamaktadır.
 1. Bibliyografya kısaltmalarında arama, maddelerin metinlerinde ve “Bibliyografya” kısımlarındaki eser adlarında kullanılan kısaltmaları kapsamaktadır. Bu kısaltmaların ifade ettiği karşılıklarda yani bu eserlerin uzun künyelerinde arama yapılmamaktadır.
 1. Madde başlıklarında, müelliflerde ve bibliyografya kısaltmalarında yapılan aramalarda, harf çiftlerinden (u/ü gibi) ve eşleniklerden (murat/murad gibi) kaynaklanan yaklaşık neticeler de sunulmaktadır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER