MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
مولانا جلال الدين رومی
"Mevlânâ’daki dinî-tasavvufî düşüncenin kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. ... ‘Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum’ diyerek bir müslüman olarak insanlığı kucaklayabildiğini belirtmiştir."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MESCİD-i AKSÂ المسجد الأقصى
"Hz. Peygamber’in mi‘rac yolculuğuna çıkmadan önce müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksâ’ya getirildiği İsrâ sûresinin ilk âyetinde açıkça belirtilmektedir. Hicretin ardından buranın kıble oluşu on altı - on yedi ay kadar sürmüştür."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
KUŞEVİ
"Osmanlı mimarisinde XVI. yüzyıldan itibaren örneklerine rastlanan kuşevleri ... kuşların düşmanlarının ulaşamayacağı yüksekliklere, güneşten ve yağıştan korunmaları için geniş saçakların, kornişlerin ve konsolların altına yerleştirilmiştir."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
BAKARA SÛRESİ سورة البقرة
"Kur’ân-ı Kerîm’in en kısa özeti Fâtiha sûresi ise de Kur’an hükümlerinin hemen hepsini içinde toplamış olması bakımından Bakara sûresi de bütün Kur’an’ın icmal yoluyla bir başka özeti sayılabilir."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
SEMERKANT
"Sâmânîler döneminde bir süre başşehir olan Semerkant’ta çok sayıda büyük âlim yetişmiştir. ... Adını doğup büyüdüğü Semerkant’ın Mâtürid mahallesinden alan kelâmcı İmam Mâtürîdî bunların başında gelmektedir."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MEHMED II محمد
"Fâtih’in bütün hareketlerine, amansız önlemlerinde olduğu kadar ilmi ve sanatı himaye ve teşviklerinde şu esas fikir hâkimdir: Devletini her bakımdan dünyanın en üstün ve kudretli imparatorluğu haline getirmek."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
NİĞBOLU SAVAŞI
"Haçlı seferleri tarihinde amaç, hedef ve katılım bakımından klasik anlamda vurgular taşıyan son savaş olarak tanımlanır. 21 Zilhicce 798’de (25 Eylül 1396) Niğbolu Kalesi önlerinde meydana gelmiş ve kısa sürede kalabalık Haçlı güçlerinin bozguna uğramasıyla sonuçlanmıştır."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
HAC ve KURBAN
TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki 106 maddeyi bir araya getiren Hac ve Kurban dosyasını inceleyerek hac ve kurban ibadetlerinin mahiyeti, temel unsurları, mekânları ve tarihlerine dair kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz.

TDV İslâm Ansiklopedisi'ne katkıda bulunan müelliflerimizden sizin için seçtiğimiz biyografiler