TDV İslâm Ansiklopedisi
SEMERKANT
"Sâmânîler döneminde bir süre başşehir olan Semerkant’ta çok sayıda büyük âlim yetişmiştir. ... Adını doğup büyüdüğü Semerkant’ın Mâtürid mahallesinden alan kelâmcı İmam Mâtürîdî bunların başında gelmektedir."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MEHMED II محمد
"Fâtih’in bütün hareketlerine, amansız önlemlerinde olduğu kadar ilmi ve sanatı himaye ve teşviklerinde şu esas fikir hâkimdir: Devletini her bakımdan dünyanın en üstün ve kudretli imparatorluğu haline getirmek."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
"Padişahın namazdan önce ve namazdan sonra bir süre dinlendiği ve belki de bazı işlerini yürüttüğü hünkâr kasrı Osmanlı mimarisinde ilk defa bu camide görülür."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
KUDÜS القدس
"Osmanlı Devleti, Kudüs’ü yönetimi altına aldıktan kısa bir süre sonra ona atfettiği özel önemi gösterir icraatlara başladı. Özellikle Kanûnî Sultan Süleyman döneminde büyük imar faaliyetleri gerçekleştirildi."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
KÂBE الكعبة
"Hz. Peygamber’in, Medine’ye hicret edince on altı veya on yedi ay Kudüs’e yönelerek namaz kıldığı ve ‘Yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir, siz de yüzünüzü onun bulunduğu yöne çevirin’ meâlindeki âyetle (el-Bakara 2/144) Kâbe’nin kıble yapıldığı bilinmektedir."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
NİĞBOLU SAVAŞI
"Haçlı seferleri tarihinde amaç, hedef ve katılım bakımından klasik anlamda vurgular taşıyan son savaş olarak tanımlanır. 21 Zilhicce 798’de (25 Eylül 1396) Niğbolu Kalesi önlerinde meydana gelmiş ve kısa sürede kalabalık Haçlı güçlerinin bozguna uğramasıyla sonuçlanmıştır."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
PÎRÎ REİS
"Gelibolu’da çizdiği 919 (1513) tarihli dünya haritası İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını; 935’te (1528-29) çizdiği ikinci dünya haritası ise Atlas Okyanusu’nun kuzeyini, Kuzey ve Orta Amerika kıyılarını göstermektedir."
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
KÖPRÜLER
Mimari geleneğimizin ana unsurlarından olan köprülerin en güzel örnekleri TDV İslâm Ansiklopedisi Köprüler dosyasında bir araya geldi. KÖPRÜ maddesini okuyabilir veya köprüler için hazırlamış olduğumuz KÖPRÜLER dosyasını ziyaret edip ilgili maddelere ulaşabilirsiniz.

TDV İslâm Ansiklopedisi'ne katkıda bulunan müelliflerimizden sizin için seçtiğimiz biyografiler