TDV İslâm Ansiklopedisi
SELİM I سليم
Osmanlı dinî düşüncesinin siyasî şartlar çerçevesinde biçimlenmesinde ve Osmanlı Devleti’nin İslâm dünyasında merkezî otorite haline gelmesinde tarihî bir rol üstlenen Yavuz Sultan Selim beş yüz yıl önce 21 Eylül gecesi vefat etti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
HİCRET الهجرة
Hz. Peygamber’in 622 yılının Eylül ayında Mekke’den Medine’ye hicreti, İslâmiyet’in yayılıp güç kazandığı ve müslümanların insanlığa örnek olacak bir toplum düzeni inşa ettiği yeni bir dönemi başlatmıştır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
AYASOFYA
Fethin sembolü olarak camiye çevrildikten sonra ihya edilip korunan ve etrafına inşa edilen yapılar sayesinde bir külliye vasfı kazanan Ayasofya İstanbul’da dinî, kültürel ve sosyal hayatın nabzının attığı mâbedlerden biri olmuştur.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MEŞRUTİYET مشروطيت
Osmanlı Devleti’nde ilk kez 1876’da uygulamaya konan ve şer‘î ilkelere uygun “anayasalı ve meclisli saltanat-hilâfet rejimi” şeklinde tanımlanabilecek olan meşrutiyet, 1878’de başlayan uzun tatil sürecinin ardından 23 Temmuz 1908’de ikinci kez yürürlüğe konmuştur.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ
22 Haziran 1780’de vefat eden İbrâhim Hakkı, dinî ilimler ve sosyal bilimlerin yanında anatomi ve astronomi gibi fen bilimlerinde de çağının gelişmelerini takip eden ve bu birikimini özellikle Mârifetnâme adlı eserine yansıtan çok yönlü bir âlim ve mutasavvıftır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
TEMİZLİK
Allah yeryüzünün hayat bulması ve insanların her türlü kirden temizlenmesi için gökten tertemiz ve tatlı bir su indirmektedir.
(el-Enfâl 11; el-Furkān 48-49; Fussılet 39; el-Vâkıa 68-70)
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
KARANTİNA
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyiniz. Şayet veba sizin bulunduğunuz yerde ortaya çıkmışsa, bu hastalıktan kaçmak amacıyla orayı terk etmeyiniz” (Buhârî, “Ṭıb”, 30).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>

TDV İslâm Ansiklopedisi'ne katkıda bulunan müelliflerimizden sizin için seçtiğimiz biyografiler

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER