ABDULLAH-ı ENSÂRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH-ı ENSÂRÎ

bk. HEREVÎ, Hâce Abdullah
Mutasavvıf şair ve âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER