ABDURRAHMAN b. YEZÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN b. YEZÎD

عبد الرحمن بن يزيد
Müellif:
ABDURRAHMAN b. YEZÎD
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-yezid
MÜCTEBA UĞUR, "ABDURRAHMAN b. YEZÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-yezid (30.05.2024).
Kopyalama metni

Annesi, Hz. Ömer’le evli iken daha sonra ondan boşanan kadın sahâbîlerden Cemîle bint Sâbit, babası ise Vedâ haccının bir bölümünü rivayet etmesiyle tanınan Yezîd b. Câriye’dir.

Güvenilir bir râvi olan Abdurrahman b. Yezîd, daha çok Hz. Ömer, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Lübâbe b. Abdülmünzir ve amcası Mücemmi‘ b. Câriye’den hadis rivayet etmiş, kendisinden de Kāsım b. Muhammed b. Ebû Bekir ve İbn Şihâb ez-Zührî gibi tâbiîler rivayette bulunmuşlardır. Ömer b. Abdülazîz’in Hicaz valiliği sırasında Medine’de bir süre kazâ işlerini yürütmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 84.

, s. 237.

, III/1, s. 363.

, II/2, s. 299.

, III, 500-501.

, VI, 298-299.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 177 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER