ÂDEMİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂDEMİYYE

الآدمية
bk. BENÛRÎ
İmâm-ı Rabbânî’nin halifelerinden, Müceddidiyye tarikatını Hindistan ve Hicaz’da yayan mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER