AFŞİN b. DİVDÂD - TDV İslâm Ansiklopedisi

AFŞİN b. DİVDÂD

bk. MUHAMMED b. EBÜ’s-SÂC
Sâcoğulları hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (889-901).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER