AĞA DİVANI - TDV İslâm Ansiklopedisi

AĞA DİVANI

bk. AĞAKAPISI
Osmanlılar’da yeniçeri ağasının resmî makamına ve ikamet yerine verilen ad.

bk. YENİÇERİ
Osmanlı askerî teşkilâtında özel konumlu, maaşlı, dâimî yaya ordusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER