ÂGÂH EFENDİ, Çapanzâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÂGÂH EFENDİ, Çapanzâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mensubu olduğu aile
ÇAPANOĞULLARI
XVIII-XIX. yüzyıllarda Bozok merkez olmak üzere Orta Anadolu’da hâkimiyet kuran âyan ailesi.
Kardeşi
ŞÂKİR PAŞA
Osmanlı devlet adamı, müşir.
Kurduğu ve yayımladığı gazete
TERCÜMÂN-ı AHVÂL
Osmanlı Devleti’nde bir Türk vatandaşının çıkardığı ilk özel Türkçe gazete.
Tercümân-ı Ahvâl’i birlikte çıkardığı isim
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
Katıldığı cemiyet
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ
1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk.
Birlikte hareket ettiği şair ve yazarlardan
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Birlikte hareket ettiği şair ve yazarlardan
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Birlikte hareket ettiği şair ve yazarlardan
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Yayımlanmasına katkıda bulunduğu gazetelerden
MUHBİR
1867’de İstanbul’da, 1868’de Londra’da yayımlanan siyasî gazete.
Yayımlanmasına katkıda bulunduğu gazetelerden
HÜRRİYET
Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensupları tarafından 1868-1870 yılları arasında Londra ve Cenevre’de yayımlanan gazete.
Bir süre üyelik yaptığı meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER