AGEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

AGEL

Müellif:
AGEL
Müellif: HAVVA KOÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 25.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/agel
HAVVA KOÇ, "AGEL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/agel (25.09.2023).
Kopyalama metni

Basılı kaynaklarda “akāl, agāl, aghâl, egol, ikāl” gibi değişik yazılış şekilleri bulunan agel, yalnız erkekler tarafından kullanılmaktadır. Agelin görevi baş, yüz ve omuzları güneşin hararetinden korumak maksadıyla örtülen ve “kefiye, kûfiye, ketfiye” veya “geziye” denilen, kenarları püsküllü örtüyü sıkıca tutturmaktır. Başın etrafına alnı açıkta bırakacak şekilde iki kere dolanarak takılır. Keçi kılı, kuzu yünü ve deve tüyünden eğirilen iplerin örülmesiyle meydana getirilen bir kordondan ibarettir.

Lübnan, Suriye, Filistin ve Irak’ta daha yaygın olarak kullanılır. Osmanlı döneminde, buralara görevli giden devlet memurlarına ve Adana ile yöresindeki bir kısım azınlığa da agel-kefiye kullanmaları için resmen izin verilmiştir. Güneydoğu Anadolu’da, özellikle Urfa’da Cumhuriyet’ten sonra da yaygın olarak kullanılmıştır. Gümüşhane’de tülbendin üstüne başı alından sıkıca saracak biçimde takılan ve “gac” yahut “gacik” denilen iplik oyalı dolaklar ile Kastamonu’da Cumhuriyet’in ilk yıllarında da kullanılmasına devam edilen “başbağı taç”lar, agelin Anadolu’daki benzerleridir.

Eskiden İstanbul’da bazı tulumba uşaklarının reisleri de agel ile tutturulan baş örtüsünü bir özenti olarak kullanmışlardır.


BİBLİYOGRAFYA

J. L. Burckhardt, Voyages en Arabie, Paris 1835, III, 35.

R. Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, Amsterdam 1845, s. 304.

O. Hamdy Bey – Marie de Launay, Bin İki Yüz Doksan Senesinde Elbise-i Osmâniyye: Les costumes populaires de la Turquie en 1873, İstanbul 1873, s. 35, 244.

Lady Anne Blunt, Voyage en Arabie, Paris 1882, s. 34.

M. A. Racinet, Le Costume Historique, Paris 1888, III, “GJ: Turquie d’Asie, Syrie”, Pl. 179, nr. 10.

Max F. Oppenheim, Vom Mittelmeer zum persischen Golf II, Berlin 1900, s. 122.

Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara 1967, s. 156.

Seyfettin Şimşek, “Giyim Eşyalarının Hikâyeleri”, , VIII (1963), s. 3237.

“Agel”, , I, 149.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 449-450 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER