AHMED b. YAHYÂ SA‘LEB - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED b. YAHYÂ SA‘LEB

bk. SA‘LEB
Kûfe dil mektebi ileri gelenlerinden, lugat, nahiv, şiir, edebiyat, Kur’an ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER