AHMED REMZİ DEDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED REMZİ DEDE

bk. AKYÜREK, Ahmed Remzi
Son devir mutasavvıf şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin son şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER