AKHİSÂRÎ, Ahmed-i Rûmî - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AKHİSÂRÎ, Ahmed-i Rûmî ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمد رومى آقحصارى
Hayatı boyunca karşısında durup mücadele ettiği dinî mesele
BİD‘AT
Asr-ı saâdet’ten sonra ortaya çıkan, şer‘î bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan bir terim.
Etkisinde kaldığı âlim
İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin
Görüş ve eleştirileriyle İslâm düşüncesinin gelişmesine tesir eden Selefî âlimi, müctehid.
Etkisinde kaldığı âlim
İBN KAYYİM el-CEVZİYYE
İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimi.
Görüşlerine değer verdiği ve Dürrü’l-yetîm adlı tecvid kitabını şerhettiği âlim
BİRGİVÎ
Çeşitli sahalarda eser veren büyük Türk âlimi.
Bazı konularda aralarında görüş birliği bulunan, kendisiyle çağdaş dinî çevre
KADIZÂDELİLER
XVII. yüzyılda Osmanlılar’da dinî ve içtimaî hareket başlatan vâizler zümresi ve bu harekete verilen ad.
Müslüman olduktan sonra memleketi Kıbrıs’tan ayrılıp yerleştiği şehir
AKHİSAR
Ege bölgesinde Manisa iline bağlı ilçe merkezi.
Zaman zaman kendisiyle karıştırılan âlim
HASAN KÂFÎ AKHİSÂRÎ
Uṣûlü’l-ḥikem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi.
Mecâlisü’l-ebrâr adlı eserinin Hindistan’daki neşrine takdim yazısı yazan Hint âlimi
ABDÜLAZÎZ ed-DİHLEVÎ
Sirâcü’l-Hind unvanıyla tanınan Hindistanlı müfessir ve muhaddis.
Mecâlisü’l-ebrâr adlı eserini Urduca’ya tercüme eden Hint âlimi
KİFÂYETULLAH DİHLEVÎ
Hint müslümanlarının dinî ve siyasî liderlerinden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER