ALEVİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALEVİYYE

العلوية
bk. FİLÂLÎLER
XVII. yüzyıldan günümüze kadar Fas’ı yöneten bir İslâm hânedanı.

bk. HASENÎLER
Fas’ta Muhammed en-Nefsüzzekiyye’ye (ö. 145/762) mensup şerifler sülâlesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER