ALİ b. FADDÂL el-MÜCÂŞİÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. FADDÂL el-MÜCÂŞİÎ

bk. MÜCÂŞİÎ
Tefsir ve Arap dili âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER