AMR b. AVF (Benî Amr b. Avf) - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMR b. AVF (Benî Amr b. Avf)

بنو عمرو بن عوف
Müellif:
AMR b. AVF (Benî Amr b. Avf)
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 27.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-avf-beni-amr-b-avf
AHMET ÖNKAL, "AMR b. AVF (Benî Amr b. Avf)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-avf-beni-amr-b-avf (27.09.2023).
Kopyalama metni

Evs kabilesine bağlı beş kolun en büyüklerinden biri olan Amr b. Avf oğulları, Amr b. Avf b. Mâlik b. Evs’in neslinden gelmiştir. Kahtânîler’den Ezd soyuna mensup olup bir hayli kalabalık ve güçlü idiler. Çoğunluğu Medine’nin güneyinde Kubâ ve Safîne mevkilerine yerleşmişlerdi. Hicret sırasında ashaptan bir kısmı Kubâ’da Amr b. Avf oğullarına misafir olmuşlardı. Hz. Peygamber de Hz. Ebû Bekir ile Kubâ’ya gidince on günden fazla onların arasında kalmış ve bu sırada Amr b. Avf oğulları yurdunda meşhur Kubâ Mescidi’ni inşa etmişti.

Amr b. Avf oğulları birçok kollara ayrılarak soylarını uzun yıllar devam ettirmişlerdir.


BİBLİYOGRAFYA

Buhârî, “Menâḳıbü’l-enṣâr”, 45.

, II, 477, 492-494.

, I, 259, 263.

, s. 21-22.

, Kahire 1962, s. 332-334.

Kalkaşendî, Nihâyetü’l-ereb, Kahire 1959, s. 372.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, II, 834.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 82 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER