AMR b. HAMIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMR b. HAMIK

عمرو بن الحمق
Müellif:
AMR b. HAMIK
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 24.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-hamik
AHMET ÖNKAL, "AMR b. HAMIK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-hamik (24.06.2024).
Kopyalama metni

Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra Medine’ye giderek müslüman oldu; Hz. Peygamber’in sohbetlerine katıldı ve ondan hadis rivayet etti. Bu hadislerden dördü Müsned’de yer almıştır (V, 223-224). Hz. Peygamber’in vefatından sonra Şam, Kûfe ve Mısır’ı dolaştı. Hz. Osman’ın şehid edildiği hadisede elebaşı olarak yer aldığı için halifenin evini kuşatanlara “Amr b. Hamık’ın askerleri” denmiştir. Kuşatmadan sonra eve giren ve halifeyi şehid eden dört kişiden biridir. Kendi ifadesine göre elindeki kesici aletle halifeye dokuz defa vurmuş, bu darbelerden üçünü Allah rızası için, geri kalanını da ona duyduğu kin ve öfke sebebiyle indirmiştir. Daha sonra Hz. Ali’nin taraftarları arasında yer alarak Cemel, Sıffîn, Nehrevan savaşlarına katıldı. Muâviye döneminde Hz. Osman’ın öldürülmesiyle ilgili olarak takibata uğradığı için Musul’a kaçtı. Ölümüyle ilgili olarak, dağda saklandığı mağarada bir yılanın sokmasıyla zehirlendiği veya bu mağarada yakalanıp Muâviye’ye getirildiği ve Hz. Osman’a kısas olarak vurulan darbeler sırasında öldüğü yahut yakalanıp götürülürken yarı yolda korkudan can verdiği ve başının kesilerek Muâviye’ye gönderildiği şeklinde çeşitli rivayetler zikredilmektedir. Diğer bir rivayete göre ise onu Muâviye’nin Musul âmili olan yeğeni Abdurrahman b. Ümmü’l-Hakem katletmiştir. Bazı kaynaklarda 50 (670) yılında öldüğü de kaydedilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 223-224.

, III, 65, 74; VI, 25.

, I, 235, 306.

, IV, 372, 373, 393, 394; V, 265.

, II, 523-524.

, III, 179, 477.

a.mlf., , IV, 217-219.

, II, 532-533.

a.mlf., , VIII, 23-24.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 84 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER