ASHÂBÜ’l-MÜ’TEFİKÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASHÂBÜ’l-MÜ’TEFİKÂT

bk. MÜ’TEFİKE
Lût kavminin helâki sırasında altüst edilen yerleşim birimlerine işaret eden Kur’an tabiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER