ASHÂBÜ’l-VÂHİD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASHÂBÜ’l-VÂHİD

أصحاب الواحد
Müellif:
ASHÂBÜ’l-VÂHİD
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 22.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabul-vahid
ABDULLAH AYDINLI, "ASHÂBÜ’l-VÂHİD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabul-vahid (22.07.2024).
Kopyalama metni

Bunların sayıları, Bakī b. Mahled’in el-Müsned’ine göre 510 kadardır. Ancak bu rakam kesin değildir. Nitekim Ebû Bekir el-Berkī bu sahâbîlerden bazılarının iki, üç ve daha çok hadis rivayet ettiklerini ileri sürmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Telḳīḥu fühûmi ehli’l-es̱er (nşr. Ali Hasan), Kahire 1975, s. 362, 378-387.

M. Zubayr Sıddiqi, Hadîs Edebiyatı Tarihi (trc. Yusuf Ziya Kavakcı), İstanbul 1966, s. 41.

Nevzat Âşık, Sahâbe ve Hadîs Rivâyeti, İzmir 1981, s. 116.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 472 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER