ASHÂBÜ’r-RE’Y - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASHÂBÜ’r-RE’Y

bk. EHL-i RE’Y
II. (VIII.) yüzyılda ortaya çıkan Kûfe merkezli fıkıh ekolüne verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER