ASHÂBÜ’ş-ŞECERE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASHÂBÜ’ş-ŞECERE

أصحاب الشجرة
bk. BEY‘ATÜRRIDVÂN
Hicretin 6. yılında ashabın Hudeybiye’de Hz. Peygamber’le yaptıkları biat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER