ATİK ŞİKÂYET DEFTERİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ATİK ŞİKÂYET DEFTERİ

Müellif:
ATİK ŞİKÂYET DEFTERİ
Müellif: NECATİ AKTAŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 20.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/atik-sikayet-defteri
NECATİ AKTAŞ, "ATİK ŞİKÂYET DEFTERİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/atik-sikayet-defteri (20.07.2024).
Kopyalama metni

Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında divanda görülen işlere dair bütün kararlar “mühimme defteri” denilen tek tip deftere kaydedilirdi. Ancak 1649 yılından başlayarak arazi, sınır, su, mera, yaylak ve kışlak ihtilâfları, alacak verecek gibi her türlü şahsî davalar, mülkî ve askerî âmir ve memurlardan gelen şikâyetlerle ilgili olarak çıkan fermanlar mühimme defterlerinden ayrılarak “şikâyet defteri” adıyla tutulan defterlere kaydedilmeye başlandı. Bu durum 1752 yılına kadar bu şekilde devam etti. Şikâyet defterleri bu tarihten sonra da devam ettiği halde, aynı konuların kaydedildiği ve devletin idarî taksimatına göre her eyalet için “ahkâm-ı şikâyet” adıyla ayrı bir defter serisi daha tutulmaya başlandığından önceki defterlere “atik şikâyet defterleri” adı verilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde hicrî 1059-1229 (1649-1814) yıllarını içine alan bu tür 208 defter bulunmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

Atillâ Çetin, Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, İstanbul 1979, s. 59.

Necati Aktaş – İsmet Binark, el-Arşîfü’l-ʿOs̱mânî, Amman 1406/1986, s. 149.

, s. 88.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 68 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER