AVFİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

AVFİYYE

العوفية
bk. BEYHESİYYE
Hâricîler’in Ebû Beyhes Heysam b. Câbir’e (ö. 94/713) nisbetle anılan bir kolu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER