AYDINOĞULLARI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AYDINOĞULLARI ile İLİŞKİLİ MADDELER

ANADOLU BEYLİKLERİ
XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Türk beyliklerine verilen genel ad.
UMUR BEY
Aydınoğulları beyi (1334-1348).
CÜNEYD BEY
İzmir beyi olarak da bilinen son Aydınoğlu beyi.
BİRGİ
Aydınoğulları Beyliği’nin ilk merkezi, bugün İzmir ilinin Ödemiş ilçesine bağlı bucak.
Beyliğe son veren padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Haçlılar'a karşı birlikte mücadele ettikleri beylik
SARUHANOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonlarından XV. yüzyılın başlarına kadar Manisa ve yöresinde hüküm süren Türkmen beyliği ve hânedanı.
ÎSÂ BEY CAMİİ
İzmir’in Selçuk ilçesinde Aydınoğulları’na ait cami.
Aydınoğulları tarihi hakkında detaylı bilgi veren eser
DÜSTÛRNÂME-i ENVERÎ
XV. yüzyılda yazılmış manzum tarih.
Bir dönem Aydınoğulları himayesinde bulunan hekim
HACI PAŞA
Anadolu’nun İbn Sînâ’sı diye anılan hekim, kelâm âlimi ve müfessir.
Aydınoğulları himayesinde bulunan âlim
İBN MELEK
Hanefî fıkıh âlimi ve lugat yazarı.
Bir dönem Aydınoğulları himayesinde bulunan şair
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Muasırı beylik
MENTEŞEOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Güneybatı Anadolu’da kurulan bir Türkmen beyliği.
Muasırı beylik
İNANÇOĞULLARI
Yaklaşık 1261-1368 yılları arasında önce Isparta-Alâiye, Elmalı, daha sonra sadece Denizli çevresinde hüküm süren bir Türkmen beyliği.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER