AYKAÇ, Fazıl Ahmet - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AYKAÇ, Fazıl Ahmet ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yazılarının yayımlandığı gazetelerden
TANİN
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde İstanbul’da yayımlanan siyasî gazete.
Yazılarının yayımlandığı gazetelerden
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
ÇINARALTI
Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
RÜBÂB
II. Meşrutiyet’te yayımlanan edebî, içtimaî, felsefî dergi.
Yazarları arasında yer aldığı eser
NEVSÂL-i MİLLÎ
Edebî ve içtimâî muhtevalı yıllık.
Bir dönem katıldığı edebî topluluk
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Hakkında değerlendirme yaptığı eser
FAHİM BEY ve BİZ
Abdülhak Şinasi Hisar’ın yayımlandığında edebî bir hadise olarak karşılanan, geniş akisler uyandırmış romanı.
Öğrencisi
REVNAKOĞLU, Cemalettin Server
İstanbul tekkelerine ve tarikatlar tarihine dair araştırmaları ile tanınan yazar.
Hakkında eser hazırlayan isim
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
Çağdaşı
SEVÜK, İsmail Habip
Edebiyat tarihçisi, eğitimci ve yazar.
Çağdaşı
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref
Eğitimci, yazar.
Tanıdığı isim
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER