BAĞDATLI RÛHÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAĞDATLI RÛHÎ

bk. RÛHÎ-yi BAĞDÂDÎ
Daha çok terkibibendiyle tanınan divan şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER