BAŞVEKÂLET ARŞİVİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAŞVEKÂLET ARŞİVİ

bk. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ
Osmanlı Devleti’ne ait resmî defter, sicil ve evrakın bugün muhafaza edildiği yer.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER