BAYATÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAYATÎ

bk. CÂM-ı CEM-ÂYÎN
Bayatî Hasan b. Mahmûd’un kaleme aldığı Osmanlı silsilenâmesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER