BAYEZİD UMUMİ KÜTÜPHANESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAYEZİD UMUMİ KÜTÜPHANESİ

bk. BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Beyazıt Camii yanında devlet eliyle kurulan ilk kütüphane.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER