BEDÂÛNÎ, Nizâmeddin - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEDÂÛNÎ, Nizâmeddin

bk. NİZÂMEDDİN EVLİYÂ
Hindistan’da Çiştiyye tarikatının önde gelen şeyhlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER