BEDREDDİN el-GAZZÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEDREDDİN el-GAZZÎ

bk. GAZZÎ, Bedreddin
Tefsir, kıraat, hadis, fıkıh âlimi; edip ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER