BEHİŞTÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEHİŞTÎ

bk. BİHİŞTÎ AHMED SİNAN ÇELEBİ
Divan edebiyatında ilk hamse sahibi olduğu ileri sürülen şair ve tarihçi.

bk. BİHİŞTÎ, Âyetullah
İran İslâm devrimine ve İslâm cumhuriyetinin kuruluşuna önemli katkıları bulunan âlim.

bk. BİHİŞTÎ RAMAZAN EFENDİ
Osmanlı âlimi, mutasavvıf ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER