BELÂĞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BELÂĞ

البلاغ
Müellif:
BELÂĞ
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 22.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/belag
ABDULLAH AYDINLI, "BELÂĞ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/belag (22.07.2024).
Kopyalama metni

Sözlükte “yetişmek, ulaşmak” mânasına gelen belâğ, hadis ilminde “beleganî” (hadis bana ulaştı) şeklinde kullanılır. İmam Mâlik’in el-Muvaṭṭaʾında sık rastlanan ve “...Mâlik, ennehû belegahû” diye rivayet edilen bu hadis ve haberler, kendisinden nakledilen kimseye ait olduğuna veya ondan işitildiğine kesin bir şekilde delâlet etmediği için aksi sabit oluncaya kadar münkatı‘, dolayısıyla zayıf kabul edilir. Müellifinden bizzat rivayet edilmeyen bir hadis kitabı daha sonraları ele geçtiği (bk. VİCÂDE), fakat eserin müellif hattı olup olmadığı kesinlik kazanmadığı zaman bu eserdeki hadisler rivayet edilirken de belâğ sîgası kullanılabilir. Bu tabir ayrıca bir nüshanın istinsah edildiği asıl nüsha ile karşılaştırılması (mukabele) sırasında yapılan işin nereye kadar ulaştığını göstermek için de kullanılır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 105, dipnot 10.

, I, 90, 212.

Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, İstanbul 1987, s. 40-41.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 388 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER