BELHÎ, Ebü’l-Kāsım - TDV İslâm Ansiklopedisi

BELHÎ, Ebü’l-Kāsım

bk. K‘BÎ
Mu‘tezile âlimlerinden, Kâ‘biyye fırkasının reisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER