BİHÂFERÎDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

BİHÂFERÎDİYYE

به آفريدية
bk. BİHÂFERÎD b. MÂHFERVEDÎN
Emevîler’in son dönemlerinde ortaya çıkan ve Mecûsîliği İslâm’ın bazı esaslarına göre yeniden şekillendirmeye çalışan İranlı din reformcusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER