BİŞRİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

BİŞRİYYE

البشرية
bk. BİŞR b. MU‘TEMİR
Mu‘tezile’nin Bağdat ekolünün kurucusu, tevellüd nazariyesinin mûcidi ve Bişriyye’nin reisi, edip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER