BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI

bk. KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI
Türkiye, İran ve Pakistan tarafından ortak yatırım projeleri üretmek ve bunları gerçekleştirmek amacıyla kurulan teşkilât.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER