BÖRKLÜCE MUSTAFA - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÖRKLÜCE MUSTAFA

bk. BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER