BURSALI AHMED - TDV İslâm Ansiklopedisi

BURSALI AHMED

Müellif:
BURSALI AHMED
Müellif: ZAHİR GÜVEMLİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 25.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bursali-ahmed
ZAHİR GÜVEMLİ, "BURSALI AHMED", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bursali-ahmed (25.02.2024).
Kopyalama metni

Bursalı Şiblîzâde Ahmed Çelebi diye tanınır; doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte, Burusevî nisbesinden Bursalı olduğu, Çelebi lakabından da Mevlânâ soyundan geldiği anlaşılmaktadır. Fâtih devri musavvirbaşılarından Sinan Bey’in öğrencisidir. Sinan Bey, Gentile Bellini’nin tesiriyle Fâtih tarafından Venedikli ressam Mastori Paoli’nin yanına gönderilmiş ve ondan öğrendiklerini kendi öğrencilerine aktararak “şebîh” (portre) çizmekte ustalaşmalarını sağlamıştır. Böylece devrinin sayılı portre ressamlarından biri haline geldiği anlaşılan Şiblîzâde Ahmed Çelebi’den ne yazık ki günümüze intikal etmiş herhangi bir eser mevcut değildir. Hayatı hakkında bilinenler de Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menâkıb-ı Hünerverân’da verdiği birkaç satırlık bilgiden ibarettir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 68.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 452 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER