BUSTÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

BUSTÂN

bk. BOSTÂN
İranlı büyük şair Sa‘dî’nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça mesnevisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER