BUVÂT GAZVESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BUVÂT GAZVESİ

غزوة بواط
Müellif:
BUVÂT GAZVESİ
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 01.04.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/buvat-gazvesi
AHMET ÖNKAL, "BUVÂT GAZVESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/buvat-gazvesi (01.04.2023).
Kopyalama metni

Buvât Medine’nin yaklaşık 80 km. kuzeybatısında, Mekke-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan bir mevkidir. Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettikten sonra çeşitli kabilelerle iş birliği yaparak Mekke-Suriye ticaret yolunu kontrol altına almak ve böylece Kureyş’e ekonomik açıdan ağır bir darbe indirmek istiyordu. Ancak bunu gerçekleştirmek için iş birliği yapmak zorunda olduğu kabilelerin can ve mal güvenliklerini Kureyş tehdidine karşı garanti etmesi gerekiyordu. Bu sebeple Hz. Peygamber, Ümeyye b. Halef el-Cumahî emrindeki 100 kişilik bir muhafız birliğinin himayesinde 2500 deveden oluşan Kureyş kervanının Buvât’tan geçeceğini haber alınca, Sa‘d b. Muâz’ı (başka bir rivayette Sâib b. Osman b. Maz‘ûn’u) Medine’de yerine vekil bırakıp 200 kişilik bir kuvvetle ikinci yılın rebîülevvel ayında (Eylül 623) yola çıktı. Sefer sırasında Resûlullah’ın beyaz sancağını Sa‘d b. Ebû Vakkās taşıdı. Kervan bölgeden daha önce geçmiş olduğu için müslümanlar düşmanla karşılaşmadan Medine’ye döndüler.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 12.

, I, 598.

, II, 8-9.

, II, 405-407.

, III, 246.

, I, 363.

Muhammad Ahmad Bashumail, The Great Battle of Badr, Lahore, ts., s. 75.

, I, 238, 468.

Abdülvehhâb Muhammed Ali el-Advânî, “el-Ġazevâtü’n-nebeviyye, senevâtühe’l-hicriyye ve şühûruhe’l-ḳameriyye”, el-Mevrid, IX/4, Bağdad 1981, s. 531-550.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 478 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER