CÂHİZİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÂHİZİYYE

الجاحظية
bk. CÂHİZ
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER