CEHMİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CEHMİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الجهمية
CEHM b. SAFVÂN
İlk kelâmcılardan, Cehmiyye fırkasının kurucusu.
Mezhebin görüşlerini paylaşan şahıs
BİŞR b. GIYÂS
Cehmiyye ile Mürcie’nin görüşlerini benimseyen kelâmcı ve Hanefî fakihi.
İnsan fiilleri konusundaki görüşleri sebebiyle mezhebe verilen bir diğer isim
CEBRİYYE
İnsanlara ait ihtiyarî fiillerin ilâhî irade ve kudretin zorlayıcı tesiriyle meydana geldiğini savunan grupların ortak adı.
İlâhî sıfatlar konusundaki görüşleri sebebiyle mezhebe verilen bir diğer isim
MUATTILA
Allah’ın zâtını sıfatlarından tecrit edenlere verilen isim.
Benzer görüşlere sahip bir diğer mezhep
MU‘TEZİLE
İtikadî meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelâm mezhebi.
Mezhebin görüşlerine karşı reddiye olarak yazılan bir eser
er-RED ale’l-CEHMİYYE
Osman b. Saîd ed-Dârimî’nin (ö. 280/894) bazı ilâhî sıfatlarla kader ve Kur’an’ın mahlûk oluşu konularında Cehmiyye ve Mu‘tezile’nin görüşlerini eleştirdiği eseri.
Mezhebin görüşlerine karşı reddiye olarak yazılan bir eser
er-RED ale’z-ZENÂDIKA ve’l-CEHMİYYE
Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) Selef akîdesiyle bağdaşmayan görüşleri eleştirdiği eseri.
Mezhebin görüşlerine karşı reddiye olarak yazılan bir eser
el-İHTİLÂF fi’l-LAFZ
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) akaide dair eseri.
EHL-i BİD‘AT
Asr-ı saâdet’ten sonra ortaya çıkmış, şer‘î bir delile dayanmayan bazı inanç ve davranışları benimseyen gruplar anlamında bir tabir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER