ÇELEBİZÂDE ÂSIM EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÇELEBİZÂDE ÂSIM EFENDİ

bk. ÂSIM EFENDİ, Çelebizâde
Osmanlı şeyhülislâmı, vak‘anüvis ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER