CEMÂLİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMÂLİYYE

جماليه
bk. CEMÂLEDDİN UŞŞÂKĪ
Halvetiyye-Uşşâkıyye tarikatının Cemâliyye şubesinin kurucusu, mutasavvıf-şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER