CEM‘İYYET-i MÜDERRİSÎN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEM‘İYYET-i MÜDERRİSÎN

جمعيت مدرسين
bk. TEÂLÎ-i İSLÂM CEMİYETİ
Önce Cem‘iyyet-i Müderrisîn adıyla meslekî bir cemiyet olarak kurulan, daha sonra bu ismi alan fikrî, siyasî ve içtimaî bir dernek.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER