CERÎDE-i SÛFİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CERÎDE-i SÛFİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

جريدۂ صوفيه
TASAVVUF
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yayımlanan dinî-tasavvufî dergi.
MUHİBBÂN
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yayımlanan siyasî, dinî ve tasavvufî dergi.
HİKMET
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi tarafından İstanbul’da önce haftalık, daha sonra günlük olarak yayımlanan siyasî ve fikrî gazete.
MİHRAB
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan ilmî dergi.
Yazar kadrosunda yer alan isim
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Yazar kadrosunda yer alan isim
İZMİRLİ, İsmail Hakkı
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim.
Yazar kadrosunda yer alan isim
KAM, Ömer Ferit
Son dönem şairlerinden, düşünür ve yazar.
Yazar kadrosunda yer alan isim
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Yazar kadrosunda yer alan isim
SÂDIK VİCDÂNÎ
Tarikat silsilelerine dair Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adlı eseriyle tanınan müellif.
Yazar kadrosunda yer alan isim
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
Yazar kadrosunda yer alan isim
HÜSEYİN VASSÂF
Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eseriyle tanınan tasavvuf tarihçisi, mutasavvıf.
Yazar kadrosunda yer alan isim
HOCAZÂDE AHMED HİLMİ
Hadîkatü’l-evliyâ adlı eseriyle tanınan müellif.
Yazar kadrosunda yer alan isim
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Yazar kadrosunda yer alan isim
AKYÜREK, Ahmed Remzi
Son devir mutasavvıf şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin son şeyhi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER