ÇERKEŞİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÇERKEŞİYYE

bk. ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER